• คุณ Cocharne วิทยากรที่มาบรรยายในการสัม,นาที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ ในด้าน trends in...digital library. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประธานาธิบดีในสหรัฐ ซึ่งเธอมีประสบการณ์จากการทำ PhD เรื่อง The Presidential library System : a Quiescent Policy Subsystem

เธอเล่าว่า ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกามีห้องสมุดประธานาธิบดี  12 แห่ง ซึ่งมักตั้งอยู่ในรัฐที่เป็นภูมิลำเนาของประธานาธิบดีแต่ละคน และเมื่อแต่ละท่านสิ้นสุดวาระหลังจากดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ก็จะมอบเอกสารต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงานระหว่างที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ให้กับห้องสมุดที่ก่อตั้งขึ้น  งบประมาณที่สนับสนุนอาจจะได้จากการบริจาคส่วนหนึ่งจากประธานาธิบดี แต่ทุนหมนุนเวียได้จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่อยากจะมีส่วนรวมในชุมชน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย แถมยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของตนเองอีก ดังนั้นแหล่งที่มาของงบประมาณจึงไม่เป็นปัญหา

สำหรับห้องสมุดประธานาธิบดี 12 แห่งนั้น ได้แก่

1.Herbert Hoover library ตั้งอยู่ที่ West Brach รัฐไอโอว่า

2.Franklin d. Roosevelt library ตั้งอยู่ที่ Hyde park รัฐนิวยอร์ค

3.็Harry s. truman library ตั้งอยู่ที่ Independence รัฐมิสซูรี

4.Dwight D. Eisenhower library ตั้งอยู่ที่ Abilene รัฐเคนซัส

5.๋John F. Kenendy Library ตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน  รัฐแมสซาซูเซส

6.Lyndon B. Johnson Libraryตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส

7.Richard M. Nixon Library ตั้งอยู่ที่ํ Yoyba Linda รัฐแคลิฟอร์เนีย

8.Gerald R. Ford Library&Museum แยกเป็น Librray-Ann Arbor และ Museum Grand Rapids ตั้งอยู่ที่รัฐมิชิแกน

9.Jimmy Carter Library ตั้งอยู่ที่เมืองแอทแลนต้า รัฐจอร์เจีย

10. Ronald W. Reagan Library ตั้งอยู่ที่ Simi Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย

11.George H.W. Bush Library ตั้งอยู่ที่ College Station รัฐเท็กซัส

12.William Jefferson Clinton Library ตั้งอยู่ที่ Little Rock รัฐ Arkansas

 

  •  สงวนลิขสิทธิ์โดยสิริพร ทิวะสิงห์ ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 10 สิงหาคม 2552