หลังจากการรวมพลังนางฟ้าชุดขาวมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง" แล้ว เพื่อให้การแลกเปลี่ยนรู้ไม่สูญเปล่า คณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู้ก็ได้พยายามอย่างต่อเนื่อง เหน็ดเหนื่อย จนเหงื่อตกยางออก เพื่อรวบรวม สกัดและสรุปเพื่อให้ได้คลังความรู้ออกมา

โดยเราหวังว่า คลังความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ของพยาบาลต่อไป

 และในที่สุด..."ขุมความรู้ : ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง" ก็คลอด..อุแว้..อุแว้..ออกมาแว้วววจ๊ะ...

สิ่งที่ลืมไม่ได้ คือ ผลงานชิ้นนี้ก็ต้องยกนิ้วโป้ง..ยกความดีให้คุณลิขิต คือ พี่ปัทมาวดีและน้องกรองแก้ว ที่อุตสาหะช่วยสกัดความรู้ออกมาจนเป็นเอกสาร "คลังความรู้ : ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง" ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

 

สุดท้ายนี้จะไม่เกิดเป็นขุมความรู้นี้ได้เลย ถ้าปราศจากการรวมพลังของคุณกิจ นั่นคือ บรรดานางฟ้า..ชุดขาว พยาบาลประจำหอผู้ป่วยต่าง ๆ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานได้ทั้งสาระ และความสุข จนเป็นขุมความรู้ดังกล่าว ขอยกความดีความชื่นชมทั้งหมดให้แด่นางฟ้าทั้งหลายด้วยค่ะ