โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ความสุขในการบริการ" รุ่นที่ 2

PAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม

เรื่อง "ความสุขในการบริการ"

รุ่นที่ 2

วันที่ 21  มีนาคม  2550

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1  คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. นายกฤษณะ         สังฆโต                                        คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. นายณรงค์             ทองนวล                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 3. นายสิน                  วุฒิบุญญะ                                  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 4. นายประยงค์         หรับจันทร์                                 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 5. นางสุดารัตน์         ไชยพูล                                      คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. นางศิรินทิพย์         ธีรภาพพงศ์                             คณะทันตแพทยศาสตร์
 7. นางสุนีย์                 ช่วยชาตรี                                 คณะทันตแพทยศาสตร์
 8. นางสมศรี               เปสิโต                                      คณะทันตแพทยศาสตร์
 9. นายสัญญา               รัตญา                                        คณะทันตแพทยศาสตร์
 10. นายเบญจะ             บินสะหมัด                              คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. นายนิพัทธ์             กูลแก้ว                                        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. นายสมศักดิ์           เพิ่มพูน                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. นายล้อม                  แก้วอักษร                                 คณะวิทยาการจัดการ
 14. นายปรีชา               ขุนเพ็ชร                                    คณะวิทยาการจัดการ

 15. นายอุหมาด           หนูหมาน                                   คณะวิทยาการจัดการ
 16. นายสมชาย           พิสสุพรรณ์                                 คณะวิทยาศาสตร์

 17. นายชูศักดิ์             สุขฤกษ์                                        คณะวิทยาศาสตร์

 18. นายจริญ               ชุมนิรัตน์                                      คณะวิทยาศาสตร์

 19. นายจรัส                ภุมริน                                           คณะวิทยาศาสตร์

 20. นายอิสมาแอ        ยีมะแซ                                         คณะวิทยาการสื่อสาร

 21. นายชาฤทธิ์           ศรีประสม                                    คณะแพทยศาสตร์
 22. นายสวน                ภูมิพัฒน์                                       คณะแพทยศาสตร์

 23. นางสาววิณา         จิระแพทย์                                     คณะแพทยศาสตร์

 24. นางสาววาสนา    ลับไพรี                                          คณะแพทยศาสตร์

 25. นางกาญจนา        จันทร์หอม                                   คณะแพทยศาสตร์

 26. นางสาวสุธิกา       วาระหัส                                       คณะรัฐศาสตร์

 27. นายคเนศ              เกียรติขวัญบุตร                            คณะนิติศาสตร์

 28. นางจิราภรณ์         หกสี                                              คณะศิลปศาสตร์

 29. นางทิวาน์              ฐิตธรรมโม                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 30. นางสาวภควดี      วัฒนะโชติ                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 31. นางรัตนา              บิลตะหลี                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 32. นางอาภรณ์           อุไรกุล                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 33. นางบุษกร             ทองสาย                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 34. นางสวาท              ชุมศรี                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 35. นายจินดา              ดวงสุวรรณ                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 36. นายน่าเสด         หมัดอะดั้ม                                    หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 37. นางมุกดา            ชุมทอง                                          หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
 38. นางลออรัตน์      บุญศรี                                            ศูนย์คอมพิวเตอร์
 39. นายวสันต์           ไชยแบน                                       ศูนย์คอมพิวเตอร์
 40. นายไพฑูรย์         แก้วทอน                                      สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
 41. นายอำมร             บุญจันทร์เพชร                            สำนักส่งเสริมฯ มอ.ปัตตานี
 42. นางสาวอาพร       สร้างอำไพ                                    สำนักวิทยบริการ
 43. นางสาวรุ้งทิพย์    ผ่องอำไพ                                     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
 44. นายสวัสดิ์             จันทโร                                           กองกลาง
 45. นางศิรินันท์         ลูกมณี                                           กองการเจ้าหน้าที่
 46. นายสมพล                   สันสารา                                 กองการเจ้าหน้าที่
 47. นางสิรินันท์        เหมเหาะ                                        กองคลัง
 48. นายจำลอง               เทพทวี                                        กองอาคารสถานที่
 49. นายอนันต์              แก้วจังหวัด                                 กองอาคารสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความเห็น (1)

www.urank.info/rank.php
IP: xxx.47.225.165
เขียนเมื่อ 

- คณะไหนน่าเรียน ?

- อยากเรียนนิติฯ แล้วจะเลือก ม.ไหนดี ?

- ค่าเทอมแพง จะคุ้มค่าไหม ?

- เรียนจบแล้ว จะหางานได้ไหม ?

ทุกคำถาม มีคำตอบที่นี่

สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ( www.urank.info/rank.php )

หมายเลขบันทึก

81628

เขียน

02 Mar 2007 @ 16:18
()

แก้ไข

21 May 2012 @ 14:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก