GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่18

ความต้องการของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ 50
ธรรมนูญ ฉบับที่18 ของไทย กำลังอยู่ในขั้นของการรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งในฐานะประชาชนคนไทยจะต้องมีสิทธิและมีส่วนร่วมในโอกาสที่ทางรัฐบาลมอบให้ ซึ่งในครั้งนี้ควรจะเน้นประชาชนเป็นหลัก และน่าจะมีข้อเสนอดี อาทิ เช่นสมควรที่จะให้มีการกำหนดระบุอย่างชัดเจนเป็นข้อความให้แจ้งว่า โดยรัฐธรรมนูญนี้ มนุษย์มีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน รัฐมีหน้าที่ ที่จะต้องปกป้องศักด์ศรี สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนี้ และรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิเสรี ในการปกป้องศกดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพตามนี้ด้วย  และ ให้อำนาจประชาชนในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนั้น ได้มีส่วนในการตรวจสอบการทำงาน และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ รวมถึงบริหารท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจต่อรอง และคานอำนาจกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อมิให้หน่วยงานของรัฐ(บางหน่วย)มากดขี่ข่มเหง รังแกประชาชนจนเกินไป อีกทั้งประชาชนสามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ราชการ ที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยตรงอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): test
หมายเลขบันทึก: 81626
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 7
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (7)

 • ตอนนี้กำลังต้องการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมากค่ะ
 • สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ที่
 • http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa_cons/
 • รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะ  อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรา...
เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวมทั้งให้รวมถึงสิทธิเด็ก สตรี คนพิการด้วยครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวมทั้งให้รวมถึงสิทธิเด็ก สตรี คนชราและคนพิการด้วยครับ เพราะบุคคลเหล่านี้ ยังมีค่าในสังคมไทยครับ

เห็นด้วยอย่างแรงครับ.....แต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนระดับเราๆ เองก็คงต้องพัฒนาศักภาพๆปพร้อมๆ กันด้วย เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในตัวบทกฎหมายถูกเขียนไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังคงแตกต่างกันใน "ระดับชั้น" ของคนในสังคม ที่จริงๆ ไม่น่าจะมีในสังคมประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน โดยอาศัยพลังและความเข้มแข็งในระดับบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มง่ายๆ จากวันนี้ด้วยการมีส่วนร่วมในทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ครับ

 ด้วยรัก

พายุ

 • นลิน sไพลิน ปัญญาเมื่อ อ.20มิ.ย. [email protected]
  IP: xxx.142.112.138
  เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างแรรรรรรรรรรรรรงเลย รัฐบาลก็ยังไงไม่รู้บอกจะพัฒนาคนอย่างเราเราก็ให้งบน้อย สนับสนุนก็แต่คนรวย ค นจนเลยพัฒนากันเองเลยสมนำหน้าช่วยก็ม่ายช่วย วอนรัฐธรรมนูญอันสูงค่าของไทยมีกฎหมายสนับสนุนคนจนด้วยเถิดชินะ

 • [email protected] ดวงปัญญา(อา.20มิ.ย.52)14.56น.
  IP: xxx.142.112.138
  เขียนเมื่อ 

รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่18 วอนช่วยคนจนด้วยนะครับโดยอาศัยความสามัคคีในชุมชนช่วยแบ่งควยามรู้สู่ชุมชนด้วยพัฒนาคนจนให้รู้จักช่วยตนเอง พัฒนาโครงสร้างชุมชนให้ดีขึ้นแข็งแกร่งและยั่งยึน ด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลนะและมีส่วนร่วมในทางการเมืองและเศรษฐกิจชุมชนน้าคราบ