ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร "ความสุขในงานบริการ"

รุ่นที่ 1  วันที่ 20 มีนาคม 2550     ได้ที่นี่

รุ่นที่ 2   วันที่ 21 มีนาคม 2550    ได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร "การพัฒนาความคิด : เสริมสร้าง EQ ในการทำงาน"

ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2550 ได้ที่นี่