ปีที่ 7 การปฏิรูปการศึกษา

จาก​การปฏิรูปการศึกษาที่ทำ​มา​และ​ขณะนี้ก็ย่าง​เข้า​ปีที่​ 7 ​แล้ว​ ​พบว่า​ ​มี​ความ​ก้าวหน้า​อยู่​ ​เช่น​ ​การปฏิรูปการเรียนรู้

เสมา 1 เผยรัฐเร่งขจัดหนามปฏิรูปศึกษา ที่มา : นสพ . เดลินิวส์
ประจำ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2550

. ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน รมว . ศึกษาธิการ กล่าว ใน การประชุมสัมมนาสมาคม และ ชมรมการศึกษา เอกชน เมื่อ เร็ว นี้ ว่า จาก การปฏิรูปการศึกษาที่ทำ มา และ ขณะนี้ก็ย่าง เข้า ปีที่ 7 แล้ว พบว่า มี ความ ก้าวหน้า อยู่ เช่น การปฏิ รูปการเรียนรู้ มีหลักสูตร ใหม่ มี ความ พยายามที่ จะ มีระบบประ กัน คุณภาพภายนอก และ ภาย ใน ส่วน ด้านการบริหารจัดการก็มีการปรับโครงสร้าง ใหม่ มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา รวม ถึง เริ่มการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ใหม่ ที่ เป็น การกระจายอำ นาจ แต่ าก การประ เมินสิ่งที่ก้าวหน้า ไป นั้น ก็พบว่า ต้อง เผชิญ กับ ปัญหา และ อุปสรรคบ้าง ถ้า หาก ไม่ ดู แลแก้ ไขก็ จะ ทำ ให้ การปฏิรูปต่อไปจนประสบผลสำ เร็จ เป็น ไป ได้ ยาก และ อาจ จะ ต้อง ล้มเหลว ใน ที่สุด ซึ่ง ขณะนี้รัฐบาลก็กำ ลังพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคเหล ่า นั้น อยู่


จริง แล้ว ยัง มีอีกหลายเรื่องที่ จะ ต้อง รีบจับขึ้นมาดำ เนินการภาย ใน ปีนี้ เพราะ ถ้า ไม่ ทำ สถานการณ์ จะ เลวร้ายกว่าที่ เป็น อยู่ ได้ และ ถ้า ไม่ ตั้งฐานตั้งแต่ตอนนี้ เวลาที่รัฐบาล ซึ่ง เข้า มา โดย การเลือกตั้ง เขา อาจ จะ ไม่ ทำ แล้ว ใช้ ฐานเดิมก็ จะ ยิ่งลำ บาก แต่ ถ้า เราตั้งฐานเอา ไว้ ใคร เข้า มาก็ ต้อง เดินต่อ นอก จาก นี้ ยัง มี เรื่องของกฎหมายที่ จะ ต้อง เร่ง ให้ ออกมา ให้ ได้ เพราะ . . . การศึกษา แห่งชาติกำ หนดว่าการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ ซึ่ง เวลานี้กฎหมา ยที่ เกี่ยว กับ การศึกษา ใน ระบบออกมา เกือบครบ แล้ว เหลือแต่ เพียง . . . การอาชีวศึกษา และ . . . การศึกษา เอกชน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ยัง ไม่ ออก ซึ่ง ผม จะ พยายามเร่งรัด ให้ . . . เหล่านี้ออก ให้ ได้ ใน รัฐบาลนี้ และ เชื่อว่า จะ สามารถ ออกมา ได้ แน่นอน เพราะ ยุคนี้มีสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เพียงสภา เดียว โดย ปกติ ไม่ ควร ใช้ เวลา เกิน 3 เดือน . ดร . วิจิตร กล่าว

         เราชาวอาชีวศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ หวังว่า เราคงมี พ.ร.บ อาชีวศึกษาเร็วๆนี้ ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ เราจะรอคอยด้วยความหวังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

คำสำคัญ (Tags)#อาชีวศึกษา

หมายเลขบันทึก: 81611, เขียน: 02 Mar 2007 @ 14:38 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

http://www.youtube.com/v/Nz5tYBsLxlE?version=3