ดร.เสรี พงศ์พิศ ไปประชุมกับปรมาจารย์อาวุโสหลายท่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ก.พ.๕๐ เล่าว่าคุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา (ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้มาก โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism)  พูดเรื่องการสื่อสาร การประสาน และการบูรณาการว่า คนที่จะประสานได้ต้องสื่อสารได้ดี และคนที่จะบูรณาการอะไรได้ดีก็ต้องเป็นคนที่ประสานได้ อาจารย์เสรีบอกให้ผมจดไว้ ผมคิดว่าจดไว้ในบล็อกดีกว่า เผื่อว่ามีคนเห็นแล้วสนใจในเรื่องนี้ได้เอาไปคิดต่อ