การคิดเชิงอนาคต ช่วยให้เราเข้าสู่อนาคตโดยเป็น "ฝ่ายรุก" เข้าไปจัดการกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามเป้าหมายพึงประสงค์ของเรา มากกว่าที่จะเป็น "ฝ่ายรับ" ที่ต้องคอยตามแก้ หรือตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้น หรือเหตุบังเอิญที่ไม่ได้คิดมาก่อน แต่สามารถจัดการได้อย่างไม่เดียวดาย