เก็บมาฝาก...สำหรับการพัฒนาตนเองสู่ครูยุคใหม่

พัฒนาตนเอง ครูยุคใหม่

ผมก็คนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครู หากอธิบายความหมายของครูแล้ว ครู คือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องอยู่กับผู้เรียนตลอดเวลา กระบวนการสอนของครูจะต้องใช้กับเด็กนักเรียนทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การที่เราจะมีความรู้ความสามารถ ได้เราต้องมีความตั้งใจพัฒนาเองอย่างสมำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพ มีความสามารถ เหมาะสมกับเป็นครูยุคใหม่ ซึ่งได้แก่ 1) สำรวจความต้องการ และความสนใจของตนเองอยู่เสมอ 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน 4) หาโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้นโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 5) มีการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ  และนำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาใช้ในการสอน 6) มีการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ  เช่น พัฒนาความรู้ ใฝ่หาความรู้ต่างๆ  เพื่อให้รอบรู้ ไหวพริบดี มีความชำนาญที่พร้อมจะถ่ายทอด ความรู้ให้นักเรียน พัฒนาคุณธรรม ให้มีคูณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนครูอื่นๆ  พัฒนาอารมณ์ สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้สดชื่น แจ่มใส สนุกกับการทำงาน จากที่กล่าวมาทั้งหมดผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ...ว่าคงจะเป็นแรงผลักดันพัฒนาตนเองของบรรดาครูทั้งหลายเพื่อยกระดับวิชาชีพครูของพวกเราต่อไป...และที่หากท่านมีการพัฒนาตนเองแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์อีกบุคคลหนึ่ง ก็คือ นักเรียนที่เป็นลูกหลาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา erkm edkm

หมายเลขบันทึก: 81599, เขียน: 02 Mar 2007 @ 13:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คณะนักวิจัยได้ไปเยี่ยมชม สพท.นครสวรรค์ เขต 3 และสพท.ลพบุรีเขต 1  ได้เรียนรู้ว่าแตะละองค์กรมีความก้าวหน้าและได้มีแนวคิดที่หลากหลายไปตามบริบทของตนเอง และเป็นสิ่งที่น่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อได้นำไปต่อยอดการปฏิบัติของตนเอง

    ฝากกราบเรียนผอ.ด้วยค่ะว่าได้รับ โมเดลแล้วพยายามจะตอบขอบคุณ แต่ คอมพิวเตอร์มันบอกว่า failure ตลอด