เด็กไทยถูกขโมยจากบ้าน ขณะกลับจากโรงเรียน ขณะเล่นกับเพื่อน จำนวนกว่า 600 คนไม่ค่อยเป็นข่าว เด็กหลายคนถูกส่งไปยังประเทศในแถบเอเซีย ไปใช้แรงงานเยี่ยงทาส ไปตัดแขนตัดขาและนำมาขอทานในประเทศไทย ได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้พลาดสายตา เด็กหญิงถูกนำไปเป็นโสเภณีเด็กในประเทศใกล้กับไทย แม้ในประเทศมุสลิมก็ยังการลักลอบกระทำกัน เด็กชายนอกจากใช้แรงงานแล้วยังนำไปขายบริการทางเพศกับผู้นิยมการเสพสัมพันธ์กับเด็กโดยเฉพาะชาวตะวันตกที่มีรสนิยมไม้ป่าเดียวกันโดยเฉพาะกับเด็ก ไม่ต้องไปดูไกล ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่าทุกคืนที่ปิดไฟมืดมีการค้าบริการทางเพศของเยาวชนชายอายุตั้งแต่ 14 -25 ปีกันอย่างคึกคักคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 25 คนบางคืนทหารในค่ายก็ออกมาค้าบริการด้วยก็มี การค้ามนูษย์กับการขโมยเด็กเป็นผลต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ทางออกของสังคมไทยก็คือ 1.แก้ปัญหาความยากจน ให้การศึกษา ให้มีที่ดินทำกิน 2.หางานทำด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกด้านโดบรัฐให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ 3.แก้กฎหมายให้มีความเข้มงวดและมีบทลงโทษที่แรง(ในบังคลาเทศ ประเทศเล็กๆคดียาเสพติด คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืน กฎหมายเขาประหารชีวิตสถานเดียว ปัจจุบันคดีเหล่านี้ลดลง 85%)ในด้านระหว่างประเทศ1.ต้องอาชีพความร่วมมือระหว่างประเทศจริงๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งกลุ่มองค์กรค้ามนุษย์มีการทำงานอย่างเป็นระบบและซีบซ้อนมาก 2.ความร่วมมือด้านคดีอาญาระหว่างประเทศ 3.การคุ้มครองและแยกแยะเหยื่อตลอดจนกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมไปถึงการส่งตัวกลับ๓มิลำเนาอย่างรวดเร็วและได้รับการเยียวยาทางจิตจากนักจิตวิทยาชุมชน ในไทย รัฐต้องเร่งจัคตั้งองค์กรปรนาบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ตั้งหน่วยอาสาสมัครดูแลสอดส่องพฤติกรรมการลักขโมยเด็ก ตำรวจ ประชาชน องค์กรพัฒนาเด็ก องค์พัฒนาเอกชน ประชาคมตำบล อำเภอ จังหวัดต้องเข้ามาระดมความคิดและร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง เราลองเอาใจพ่อแม่ที่ลูกๆถูกขโมยมาใส่ใจเราและเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหน ระทมทุกข์มากแค่ไหน คนไทยคงต้องช่วยกันจริงๆจังๆแล้วในเรื่องนี้