หลังจากที่หยุดพักผ่อนกันมาหลายวัน การเติมไฟให้กับการทำงานย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การต่อเติมเสริมแต่งองค์ความรู้ให้ก่อเกิดที่หลากหลายจึงย่อมมีความสำคัญอย่างมาก ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 น เหล่าสมาชิกนักรบผู้กล้าแห่งกศน.บางปะกงประชุมพร้อมกันคามวันเวลาดังกล่าวด้วย