รายงานสรุปกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2550

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทำวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ   (ครั้งที่ 1)

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549

เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1   คณะสหเวชศาสตร์ ****************************************************

สิ่งที่ท่านคาดหวังในการสัมมนา

1.      ได้รับความรู้และประโยชน์ในการทำวิจัยสถาบัน

2.      ได้แนวทางในการทำวิจัยสถาบัน

3.      สามารถทำวิจัยสถาบันได้สำเร็จ

4.      ได้ทราบว่า วิจัยสถาบัน คืออะไร ทำอย่างไร

5.      ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องที่พูดคุยในวันนี้  

สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังในการสัมมนา

1.      บรรยายกาศเป็นกันเอง

2.      ได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองกับเจ้าหน้าที่คณะมนุษย์ในเรื่องการทำวิจัยสถาบัน

3.      ได้ทราบว่า การทำวิจัยสถาบันไม่ใช่เรื่องยาก เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในงานประจำมาทำ

4.      ทุกคนๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องวิจัยสถาบัน  

สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงในการสัมมนา           

  1.  ระยะเวลาในการจัดเพิ่มระยะเวลาในการจัดให้มากกว่านี้

 

  

       ***************************************************************************************

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  (ครั้งที่ 2)

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549

เวลา 13.00 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1   คณะสหเวชศาสตร์****************************************************

สิ่งที่ท่านคาดหวังในการสัมมนา                                                            1.ได้รับความรู้และประโยชน์ในการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบัน
2.ทราบวิธีการเขียนโครงร่างว่าเขียนอย่างไร
3.ทราบขั้นตอนและวิธีเขียนโครงร่างงานวิจัยมากขึ้น
4.น่าจะทำให้เขียนโครงร่างงานวิจัยได้ดีขึ้นค่ะ

สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังในการสัมมนา
 1.ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
 2.ได้หัวข้อวิจัยสถาบัน
 3.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงในการสัมมนา
 1.อยากให้จัดอีกค่ะ

*****************************************************************************************

 กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 3)
เรื่อง  “การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัยสถาบัน”
ในวันพุธที่  6  ธันวาคม 2549  เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ คณะสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ท่านคาดหวังในการสัมมนา
1. ทราบแนวทางในการทำวิจัยสถาบัน
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูโครงร่างให้
3. มีความเข้าใจในการทำวิจัยสถาบันมากขึ้น

สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังในการสัมมนา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยปรับแบบเสนอโครงการให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงโครงการ
3. ได้มุมมองและแนวคิดใหม่ในการปรับโครงร่างของตนเอง
4. โครงร่างมีความถูกต้องมากขึ้น เพื่อได้รับคำแนะนำจากอาจารย์

****************************************************************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#คณะสหเวชศาสตร์ ดัชนีที่4.1-50 ดัชนีที่9.3-50 km

หมายเลขบันทึก: 81621, เขียน: 02 Mar 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ได้ทราบถึงบรรยากาศในวันนั้นเลยครับ เพราะนอกจากจะมีการทำ AAR แล้วยังมีรูปภาพประกอบอีก

 

นายสำเริง
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผมเห็นด้วยกับคุณวายุส์ ครับ  (แหละอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับ)