สรุป AAR จากกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 1-3

นำ AAR เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงการจัดกิจกรรม
สรุป AAR กิจกรรม Journal club
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------------------------------------------

                การจัดกิจกรรม Journal  Club  (ครั้งที่ 2) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 11.00 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3  คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ในหัวข้อเรื่อง  Bioreactors for Cardiovascular Cell and Tissue Growth :A Review 
โดย อาจารย์ดวงเดือน  สิริวิทยาวรรณ

                  การจัดกิจกรรม Journal  Club  ครั้งที่ 3  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2550 เวลา 11.00 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3  คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยจากภาควิชารังสีเทคนิค ในหัวข้อเรื่อง Measurement of effective dose for  paediatric scoliotic patients  โดย  อาจารย์ฐิติพงศ์   แก้วเหล็ก

                     กิจกรรม Journal Club  ครั้งที่ 6  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00 – 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 3 คณะสหเวชศาสตร์   ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยจากภาคภายภาพบำบัด   ในหัวข้อเรื่อง Recruitment of the deep cervical flexor muscles during a postural-correction exercise performed in sitting  โดย  นางสาวนิภาพร  แสงอรุณ  (นักกายภาพบำบัด)  

 

สิ่งที่ท่านคาดหวังในการสัมมนา
1.  ได้รับฟังงานวิจัยใหม่ๆ
2.  วิธีการนำเสนอในกิจกรรม Journal club
3.  ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
4.  ได้รับความรู้วิทยาการก้าวหน้าที่กำลังศึกษากันอยู่ในปัจจุบันและมุมมองในอนาคต
5.  ได้รับความรู้จากการนำเสนอ
6.  ได้รับความรู้ในหลายสาขาวิชาชีพ
7.  ทราบ Methodology  ของการวิจัยที่นำเสนอ
8.  ได้รับความรู้ในการวิจัยเพื่อนำไปเลียนแบบ

สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังในการสัมมนา
1.  ได้รับฟังในเรื่องใกล้ตัวที่มีประโยชน์ในการดูแลตนเอง
2.  ได้กินอาหารอร่อย
3.  ผู้จัดมีความพร้อมมาก

สิ่งที่ท่านได้น้อยเกินความคาดหวังในการสัมมนา
1.  ความสนใจของผู้เข้าร่วมรับฟัง
2.  ได้รับความรู้ , แนวคิดในการอภิปรายหลังจากการรายงาน
3.  ข่าวสารปัจจุบันที่ไม่เคยทราบ
4.  ได้ทานอาหารอร่อย

สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงในการสัมมนา
1.  อาหารที่น่าจะเป็น ข้าว/ก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากเป็นมื้อกลางวัน จึงเห็นควรพิจารณาที่จะไม่ควรเป็น     
     อาหารว่าง
2.  วัน-เวลาการจัดกิจกรรม ควรจัดมิให้ชนกันกับกิจกรรมอื่น ซึ่งอาจทำให้จำนวนอาจารย์ที่สนใจ  
     ไม่ได้เข้าฟังได้
3.  กำหนดเวลาในการนำเสนอให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกินเวลา
4.  น่าจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะพูดก่อน และควรมีการเปิด open ด้วย
5.  เวลาในการ Present นานเกินไป

         คณาจารย์ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน หน่วยวิจัยยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านและจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อปรับปรุงต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4-1-50 ดัชนีที่9.3-50 km

หมายเลขบันทึก: 81632, เขียน: 02 Mar 2007 @ 16:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)