เวที  กับ  การแสดงออก

 นักเรียนย่อมชื่นชอบเวทีกับการแสดงออกยิ่งนัก   ทุกครั้งที่โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก  นักเรียนจะชื่นชอบและแสดงออกในหมู่นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

 
ทุกครั้งกับการทำงานกับนักเรียน  ต้องประเมินผลที่เกิดขึ้น  เพื่อได้รู้ผลที่เกิดขึ้น  เพื่อที่จะเตรียมการดำเนินการในเรื่องต่อไป  ซึ่งอาจจะมีบทเรียน และประสบการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำ   นำผลที่ดีมาชั่งเปรียบเทียบกับ  สิ่งหรือคุณสมบัติ  หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา  ว่า...คุ้มกับการจัด..แบบนี้  หรือไม่
นักเรียนจำนวนเท่าไร  ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้  ระยะเวลาในการดำเนินการเตรียมการ   ผลย้อนกลับไปยังผู้ปกครองที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่  หรือ  ตรงกันข้ามที่มองเห็นว่า..ยังขาดการประชาสัมพันธ์  
ตรงนี้  ได้มีคณะกรรมการรับรู้เพื่อการแก้ไข  หรือไม่  
หรือทำไปเพื่อสนองเจตนารมย์ของคณะบุคคลเพียงไม่กี่คน 
เรามาเริ่มต้นใหม่  กับการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 
อย่ามาทำวันเดียวกับ การสอบของนักเรียน  เพราะผู้ปกครอง  พูดกับครูอ้อยว่า  "  ลูกมัวแต่มาซักซ้อมการร้องเพลงประกวด  ไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเลย  นี่..ถ้า  ลูกของดิฉันสอบได้คะแนนน้อย..ใครล่ะจะรับผิดชอบ   ท่าน .......หรือเปล่า
สำหรับครูอ้อย  ถ้ามีลูกอยู่ชั้นประถม  แน่นอน  เธอก็ต้องมุ่งตรงกับกิจกรรมมากกว่าการเรียน  เด็ก  ก็คือ  เด็ก
ครูอ้อยก็คง  มองหน้าท่านผู้ปกครอง  และยิ้ม  เท่านั้นเอง