อาจารย์ได้เล่าว่าทุกครั้งที่สอนนักเรียน  อาจารย์จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้นักเรียนฟัง  อาจารย์มักจะบอกนักเรียนอยู่เสมอๆว่า  "อย่าคิดว่าเรียนแค่นี้ก็รู้พอแล้ว"  ซึ่งความรู้ที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอ  เราจะต้องหาไปเรื่อยๆในทุกที่และทุกแห่ง  และเรื่องที่อาจารย์เล่านี้จะสอนนักเรียนได้ว่า ทำไมเราเรียนยังไงก็ไม่พอ

       เรื่องที่เล่านี้เกิดในประเทศจีน  มีศิษย์คนหนึ่งบอกอาจารย์ว่าเขาต้องการจะลงจากเขาเพราะความรู้ของตนนั้นมีมากพอแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนอีกต่อไป  อาจารย์ได้ฟังดังนั้นจึงบอกให้ศิษย์เอาชามไปใส่หินมาให้เต็ม  พอมาถึงอาจารย์ก็ถามว่าชามนี้เต็มหรือยัง  ศิษย์ก็ตอบว่าเต็มแล้ว  อาจารย์จึงบอกว่าให้เอาทรายไปใส่ในชามอีกและศิษย์ก็ทำตาม  ชามนั้นก็ยงใส่ได้อีกมาก  พอมาถึง  อาจารย์ก็ถามอีกว่าชามนี้เต็มหรือยัง  ศิษย์ก็ตอบว่าเต็มแล้ว  อาจารย์ก็บอกให้เอาน้ำใส่ในชามเดิมอีก แล้วถามศิษย์ว่าชามนี้เต็มหรือยัง  ศิษย์ก็ตอบว่าเต็มแล้ว

        อาจารย์จึงบอกว่า "เจ้าตอบสองครั้งแล้วว่าชามนี้เต็มแล้ว  แต่ก็ยังสามารถใส่ทรายกับน้ำเพิ่มได้อีก " นั่นแสดงว่าความรู้ของคนเราเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบจะบอกว่ารู้มากแล้วไม่ได้   เพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย  ดังนั้น  เราจึงควรศึกษาอยู่เสมอ  ไม่ควรคิดว่าเรามีความรู้มากแล้ว  ศิษย์ได้ยินดังนั้นก็เข้าใจที่อาจารย์พูดและไม่ทนงตนว่าตนรูมากแล้ว

         เมื่อนักเรียนในห้องได้ฟังจึงเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน  อาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนของอาจารย์หาความรู้ในรูปแบบต่างๆและหลากหลาย  นักเรียนทุกคนจึงควรกระตือรือร้นในการเรียนและหาความรู้มากขึ้นจากที่ต่างๆ