GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนแต่ละคน และแต่ละห้องที่สอนสามารถค้นคว้า มานำเสนอได้หลายรูปแบบ

   ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เป็นเรื่องสถิติและข้อมูล ได้วางแผนการสอนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนแต่ละคน และแต่ละห้องที่สอนสามารถค้นคว้า มานำเสนอได้หลายรูปแบบ มีสื่อประกอบชัดเจน บางตนนำเสนอด้วย Power Point บางคนนำเสนอด้วย โปรเจคเตอร์ บางคนนำเสนอด้วยแผ่น Chant ซึ่งก็ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจได้เช่นกัน แต่เกิดความประทับใจได้ต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ครูคณิตศาสตร์
หมายเลขบันทึก: 81513
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)