อาจารย์รัชดา สอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นม.4 มีประสบการณ์ในการสอน 25 ปี ทั้งรร.สตรีล้วนแ รร.ชายและหญิง ซึ่งตอนที่อาจารย์อยู่โรงเรียนสห อาจารย์ตั้งถือไม้เรียวคอยคุมนักเรียน อาจารย์ย้ายมา 3 โรงเรียน 1.ราชวินิตบางแก้ว 2.นนทรีวิทยา 3.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ซึ่งอาจารย์บอกว่าชอบสอนที่นี่ เพราะสอนง่าย เด็กน่ารัก อาจารย์พึ่งย้ายเข้ามาใหม่จึงยังไม่เคยได้รางวัลอะไรจากที่รร.สศ.นี่ อาจารย์มีเทนนิคการสอนคือ มีการวางแผนก่อนการสอน ศึกษาเนื้อหาก่อน มีการให้นร.เป็นศูนย์กลางในการสอน เน้นให้นร.คิดวิเคราะห์ มีการให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยได้ อาจารย์รัชดา ยังเป็นครู ชำนาญการ และเป็นครูต้นแบบในฝันอีกด้วย