เมื่อวาน

ท่านอาจารย์รังสรรค์

กล่าวข้อคิดดีๆให้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ในช่วงที่รักษาการณ์ผู้อำนวยการฯ

     ซึ่งขอเรียกว่าเป็น ของฝากจากใจผู้บริหาร ค่ะ เพราะท่านคงต้องการให้พวกเราได้พัฒนาร่วมกัน

 

  •   ข้อแรก  ทำงานต้องมี Service Mind   บริการด้วยใจว่าอย่างนั้น...ทั้งคนในและคนนอก

  • ข้อสอง ทำงานต้อง ยึดความซื่อสัตย์สุจริต เพราะจะเป็นเกราะคุ้มครองตัวเราค่ะ

  • ข้อสาม ต้อง สมัครสมานสามัคคี ทำงานต้องช่วยกัน บางครั้งอาจเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เมื่อได้ข้อสรุปในการทำงานแล้วก็ต้องช่วยกัน

เป็นสามข้อแห่งการพัฒนาค่ะ

  Bouncy 4