ครูเป็นคนที่ไม่เก่งอะไร แต่ครูคิดแต่ว่าครูจะทำอย่างไรให้นักเรียนรู้และเข้าใจ ให้นักเรียนรักที่จะค้นคว้า หาความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจ ครูเป็นครูคณิตมา 40 ปี ครูไม่คิดที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างๆ เพราะครูเป็นคนที่รักการสอน อยากให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์