ทุนความสัมพันธ์ (Relationship Capital) เป็นสิ่งที่มีค่าอเนกอนันต์ครับ แต่ว่าจับต้องได้ยาก ตีค่าลำบาก ครั้งที่แล้ว ผมเล่าให้ฟังว่า ที่ผมได้มีโอกาสฟัง Prof. Edvinsson บรรยาย ก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับผู้บริหารของบริษัท PTT Chemical (กลุ่ม ปตท.) ครั้นพอได้ไปในงาน ก็ได้พบกับผู้บริหารของ TOT Academy ท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่อง KM ของ TOT และเป็นหนึ่งใน Sponsor ใหญ่ของงานวันนั้น (คู่กับ ปตท.) ท่านได้เชิญให้ผมร่วมรับประทานอาหารกับ Prof. Edvinsson ที่กระทรวง ICT ในวันรุ่งขึ้น (23 กุมภาพันธ์) ซึ่งผมก็ได้ตอบตกลงไปทันที

          แล้วสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น ....ผมพบว่าการได้ร่วมรับประทานอาหาร ทานไป คุยไป แบบสบายๆ นั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ความสัมพันธ์ ได้เข้าใจกันและกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น นี่แหละครับ คุณค่าของทุนความสัมพันธ์ที่ยากจะบรรยาย แต่ผมคิดว่าคนไทยเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนชาติไหนๆ เรามักจะใช้เรื่องความสัมพันธ์นี้กันทั่วไปอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้น ....จะชวนกันไปนรก หรือ สวรรค์ ก็ตรงการบริหารความสัมพันธ์นี่แหละครับ !!