อาจารย์บรรจุเป็นครู วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2531 ต้องตื่นตี 5 เพื่อมาสอนนักเรียนนักเรียนที่โรงเรียนมักสันวิทยา อาจารย์มีความรู้สึกดีใจที่ได้บรรจุ เนื่องจากได้เป็นโรงเรียนโอน สอนไปพักหนึ่งได้เป็นนายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี และเปลี่ยนเป็นฝ่ายพัสดุ และปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน มาอยู่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เพราะใกล้บ้าน