GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก

การได้ใกล้ชิดกับนร.ทำให้ผูกพัน

   1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเป็นโรงเรียนที่มีบริเวณไม่มาก ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นักเรียนส่วนมากมีความรักความเมตตาและเห็นอกเห็นใจต่อกัน รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเป็นอย่างดี คุณครูทุกท่านให้ความรู้นร.อย่างเต็มความสามารถและดูแลอย่างใกล้ชิด ท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารทุกท่านให้ความเมตตารวมทั้งความรักรวมทั้งเอาใจใส่ต่อครูทุกท่านและนร.ทุกๆคนและนร.ทุกๆคนอย่างเต็มที่และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนจนทำให้มีชื่อเสียงที่ดีงาม

    2. ประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดในการเป็นครู

-ได้สอนหนังสือให้นร.เกิดความรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน นักเรียนเกิดความเข้าใจนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม

-การได้ใกล้ชิดกับนร.ทำให้ผูกพันมีความสุขเมื่อเห็นนร.ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา และนักเรียนไม่ลืมครู ได้รู้ปัญหาของนร.และร่วมแก้ปัญหาด้วยกันจนทำให้เกิดผลดีและสิ่งที่ดีทำให้นร.มีความสุข

นักเรียนในอุดมคติ

   เป็นคนดีที่มีคุณธรรมเสียสละมีความเมตตา ประพฤติดีในทุกๆด้าน ถึงแม้จะไม่เก่งในเรื่องของการทำความดี มีมารยาทที่ดีงาม รักนวลสงวนตัว มีความคิด รู้จักสติปัญญา คิดก่อนที่จะลงมือทำ

สิ่งที่อยากให้มีในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมากที่สุดในขณะนี้

- อยากให้มีห้องออกกำลังกายโดยเฉพาะ

คุณครูในอุดมคติ

   เป็นผู้มีความรู้มาก ถ่ายทอดความรูให้นร.เต็มความสามารถโดยไม่หวังผลตอบแทน ใความเสีสละ ให้ความรัก ความเมตตาอย่างจริงใจ อุทิศให้กับหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มที่ มีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณของการเป็นครู ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): test
หมายเลขบันทึก: 81517
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)