เวทีปาฐกถาพิเศษอุทัย ดุลยเกษม

เวทีเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมและพัฒนาคนรุ่นใหม่

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 50 มีโอกาสได้มาร่วมงาน ปาฐกถาพิเศษ อุทัย ดุลยเกษม ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมดังนี้ <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ดนตรีภาวนา จากลูกหลานครอบครัวสมาชิกชมรมชีวเกษม พุทธมณฑล </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> คีตคาระตาและกล่อมพลังทางวิญญาณ ครูสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ และคณะ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> การแสดงปาฐกถา ภูมิพลังท้องถิ่นชายแดน : การจัดการความรู้คนท้องถิ่นขับเคลื่อนพลังร่วมสร้างสุขภาวะและดุลยภาพท้องถิ่น-โลกาภิวัฒน์ บทเรียนประชาคมแม่สอด จังหวัดตาก โดย เพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ ประชาคมแม่สอด </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ปัจฉิมกถา ขอบคุณและชื่นชม โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> คารวะตา ดร.อุทัย ดุลยเกษม โดยลูกศิษย์ กัลยาณมิตร และผู้เคารพนับถือ </li> </ol>  <hr><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>จากการฟังปาฐกถา เก็บเกี่ยวความรู้มาได้เล็กน้อย ดังนี้ <ul>

 • จังหวัดตากเป็นหัวเมืองที่สำคัญมาตั้งแต่อดีต โดยเป็นเส้นทางการค้าขายที่สำคัญ
 • ประชาคมแม่สอด เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 โดยเป็นการรวมตัวกันของภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยการรวมกลุ่ม ค่อยๆ เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน
 • กิจกรรมที่สำคัญ  คืนชีวิตให้ลำห้วย / ฟื้นป่าชุมชนต้นน้ำ / คนไทยพลัดถิ่น / พัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว / สร้างกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ / สร้างสังคมคุณภาพด้วยขบวนการประชาสังคมและการจัดการความรู้ โดยพัฒนาศักยภาพคนทำงาน พัฒนางานประเมินผลภายใน พัฒนากลไกการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และพัฒนาช่องทางสื่อสารสาธารณะ
 • </ul>บทเรียนการทำงานผ่านกิจกรรมสาธารณะ ได้บทเรียน 4 หัวข้อ ดังนี้ <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> คนไทยพลัดถิ่น กระบวนการขอสัญชาติ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> แคดเมี่ยม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> เขตเศรษฐกิจพิเศษ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">SMART ประชาคม</li> </ol>สำหรับรายละเอียดการประชุม คิดว่าคงมีเอกสารสรุปการประชุม ถ้าได้รับแล้วจะนำมาลงเพิ่มเติมครับ

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจษฎา

  คำสำคัญ (Tags)#ปาฐกถาพิเศษ#อุทัย ดุลยเกษม

  หมายเลขบันทึก: 81309, เขียน: 01 Mar 2007 @ 11:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (2)

  เขียนเมื่อ 
  คีตคาระตา...คืออะไรหรอค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  สวัสดีครับอาจารย์
  P

  เป็นการแสดงความขอบคุณโดยใช้ดนตรีครับ คือครูสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์  และครอบครัว มาเล่น + ร้องดนตรีไทยให้ฟังครับ