สวัสดีคะ ชื่อ นางสาวจุฑามาศ  ไพยรัตน์  ชื่อเล่นว่า บี (BEE) ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คะ

หนูเพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ยังงัยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ