ผักผลไม้ที่เก็บไว้ ในตู้เย็น เมื่อเหลือตกค้าง นำมาวางไว้ที่ชั้นติดฝาด้านในของตู้เย็น เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืม ที่จะรีบนำมารับประทานเสียก่อน