เรียนรู้จากการทำงาน CSR ธนาคารไทยพาณิชย์

         วันที่ 26 ก.พ.50  มีการประชุมคณะกรรมการ CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์   มีประเด็นสรุปได้ดังนี้
1. เป้าหมายต่อ HRD ของธนาคารฯ
     - เป็นการพัฒนาจิตสาธารณะ (social mind) ของพนักงาน
     - เป็นการฝึกทักษะในการสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนโดยรอบของธนาคารที่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ใช่ลูกค้ากับผู้ให้บริการ  ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ   แต่เป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมชุมชนหรือสังคมเดียวกัน   มีเป้าหมายต้องการพัฒนาชุมชนหรือสังคมเช่นเดียวกัน   เป็นความสัมพันธ์ภายใต้ common purpose   อันนำไปสู่ความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพวกเดียวกัน
     - เป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานธนาคารได้ทำประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม  ตามความถนัดของตน   หรือในเรื่องที่ตนมีใจรัก เท่ากับใช้กิจกรรมเพื่อสังคมในการสร้าง self - esteem ให้แก่ตนเอง   สร้างสุขภาวะทางสังคมให้แก่ตนเองและครอบครัว
     - เพื่อให้พนักงานของธนาคารได้ชื่อว่าเป็น "concerned citizen" ในชุมชน/สังคม
2. กิจกรรมหลัก : เป็น 2 กิจกรรมคู่ขนานและเชื่อมโยงกัน
     - การพัฒนาเด็ก & เยาวชน (Youth Development)
     - การเรียนรู้ (Learning)
     โดยตีความเรื่องทั้ง 2 ในความหมายที่กว้างและเชื่อมโยง
3. ยุทธศาสตร์การทำงาน
     - ยุทธศาสตร์ต่อยอดจากกิจกรรม/ความสำเร็จที่มีอยู่แล้ว
     - ยุทธศาสตร์ร่วมมือกับพันธมิตรและขับเคลื่อนเครือข่าย   สร้างตัวคูณ  สร้างคุณค่าเพิ่ม
     - ยุทธศาสตร์ตีความ  ทำความเข้าใจคุณค่าต่อสังคม   สร้างความรู้   เป็นกลไก reinforcement ต่อการทำความดี

วิจารณ์  พานิช
 26 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#csr#ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม#ธนาคารไทยพาณิชย์#มูลนิธิสยามกัมมาจล#youth-development

หมายเลขบันทึก: 81147, เขียน: 28 Feb 2007 @ 14:38 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)