คุณพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ 

         คุณพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ  อายุ 63 ปี   เกิดที่ จ.สุราษฎร์ธานี   เวลานี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ตรัง   เป็นนายกสมาคมหยาดฝน   ทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   เป็นที่ยกย่อง   ได้รัรบรางวัลและการยกย่องมากมาย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลโกลด์แมน ไพรซ์   ซึ่งเทียบเท่ากับรางวัลโนเบลด้านสิ่งแวดล้อม

         จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์ มข.   เมื่อ พ.ศ.2512   และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่อยมา

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50