ใช้เขียนตารางแคลอรี่ไว้บนตู้เย็น เพื่อช่วยให้รับประทานอาหารตามแคลอรี่ ที่ถูกต้องตามต้องการ และควรมีตารางเล็กๆ ติดกระเป๋าสตางค์ไว้ด้วยเมื่อเวลาต้องการดู