ในฤดูที่มีมะนาวชุก ให้นำมะนาวมาคั้น แล้วนำเอาน้ำมะนาวแช่แข็งไว้ จะทำให้คุณมีมะนาวไว้ใช้ตลอดปี แม้ไม่ใช่ฤดูมีมะนาว