มีข่าวดีมาบอกครับ พอดีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ผมจะเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การออกแบบคำสอนเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยสรีรวิทยาของการเรียนรู้ตามความถนัดของสมองเป็นหลัก

(Strategic Instructional Design Utilizing Physiology of Brain-Based Learning)

ในวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ตึกสยามินทร์ชั้น 7  ห้อง 7005

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น

รายละเอียดการประชุมดูได้จากไฟล์

http://gotoknow.org/file/chailerd/Workshop50_IDandBBL.pdf 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ หรือแวะเข้าไปดูที่เว็บไซต์

http://www.SirirajMedicalConference.com

สวัสดีครับ

ชัยเลิศ