"การจัดเวที" การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ทุก ๆ คนต่างมีดาวคนละดวง แต่ถ้าทุกคนนำดาวที่ตนเองมีมารวมกันก็จะเป็น "ดาวดวงเดียวกันขององค์กร"

   การทำงานส่งเสริมการเกษตร ที่ดิฉันได้ปฏิบัติในภาระหน้าที่ของการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันทำงานกับชุมชนได้อย่างมีความศรัทธานั้น คือ เป้าหมายสูงสุดที่จะเดินไปให้ถึง

   แต่มาถึงวันนี้ 1 ปีเต็มๆ เมื่อได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจัดการความรู้ขององค์กร ดิฉันได้เห็นความมุ่งมั่นของทุก ๆ คนในทีมงาน ที่ต่างค้นหาตนเอง  ค้นหาเพื่อนร่วมงาน  ค้นหามิตรภาพที่แท้จริง  และค้นหาองค์ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ แล้วเราต่างนำมากองรวมกัน  โดยใช้หลากหลายของเทคนิควิธีการ เพื่อตะล่อมทีมงานให้มีมุมมองในเรื่องการจัดการความรู้ที่เป็นมุมมองเดียวกัน เพราะถ้าเราเชื่อว่า "เครื่องมือชิ้นนี้เป็นของดีจริง"

   ฉะนั้น การศึกษาค้นคว้าและทดลองได้ถูกนำไปใช้กับการพัฒนาบุคคล จึงเริ่มมีการพิสูจน์ภายใต้การทำงานและโครงการต่าง ๆ และกับการพัฒนาคน ได้แก่  โรงเรียนเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  การสร้างเครือข่าย และอื่น ๆ

   ส่วนคำตอบที่เกิดขึ้นคือ

     1) ถ้าเรา เป็นในเรื่อง Facilitator เราก็จะเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ได้ไวขึ้น 

     2) การสร้างเครือข่าย เป็นแนวทางที่พัฒนาคนให้เข้าใจการจัดการความรู้ได้ดีมาก  

     3) การจัดการความรู้ เป็นทางลัดของการจัดการงานส่งเสริมการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วมาก

   แต่ปัญหาที่ดิฉันกำลังพบก็คือ

     1) ใจของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็น "การจัดการความรู้"

     2) เราต่างต้องการ "ดาว" ดวงนี้มาเป็นของตัวเราเอง

     3) เรายังมีความรู้สึก "ยอมรับไม่ได้...กับสิ่งที่เราไม่รู้ หรือเรายังทำไม่เป็น" 

     4) เรายังมองตัวเราเองไม่ออก...แต่เรามองตัวตนของคนอื่นออก

     5)  เรายังไม่สามารถจัดการใจของเราให้เป็น KM ได้

   ดังนั้น ดิฉันจึงย้อนกลับไปดูหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การยอมรับ  และอื่น ๆ จึงทำให้คิดและเกิดทางออก ได้แก่

     1)  ทุกคนต่างมีดาวคนละดวงเป็นของตนเอง ฉะนั้นทำอย่างไร? ให้เกิดการนำดาวที่มีอยู่มารวมกัน เพื่อเป็น "ดาวดวงเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน" ที่เป็นดาวขององค์กร

     2) มุมมองของการจัดการความรู้ที่เจ้าหน้าที่มองเป็น "มุมเดียวกัน"

ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลา อาจจะเป็น "วิสัยทัศน์ KM 3 ปี หรือ 5 ปี" ที่ทุกคนต่างมาร่วมกันวาง แล้วแยกกันเดิน เพื่อเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่เป็นมุมมองเดียวกัน

     3)  การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามา "ร่วมกันปั้นดาว...การจัดการความรู้" ให้กับองค์กร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานส่งเสริมการเกษตร

   ฉะนั้น หลักคิดของดิฉันก็ คือ  1) พรหมวิหาร 4  และ 2) ถ้าเชื่อว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งดี ก็จงทำไป และเมื่อทำไปแล้วก็ให้ละเสีย แต่สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้จักคำว่า.....

     คำที่ 1  ทีมงาน

     คำที่ 2  เพื่อส่วนรวม

     คำที่ 3  มองและค้นหาจุดดี ๆ

     คำที่ 4  .................

   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าได้นำมารวมและจัดองค์ประกอบแล้วก็จะช่วยในการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำงานส่งเสริมการเกษตรได้ดีมาก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 81020, เขียน: 27 Feb 2007 @ 23:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
     ขอบพระคุณมากครับ ที่บันทึกมาแบ่งปัน
  • ขอเพิ่มเติมว่าคิดดี ทำดี ต้องได้ดี เป็นอย่างนี้จริง ๆ แต่ต้องไม่คาดหวังนะคะ