อ่านมาก็หลายเรื่องแล้ว ไม่มีเรื่องไหนตรงกับของตนเองเลยครับ เลยอยากจะเขียนเอาไว้
     ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจจะทำ Innovation แต่ไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหน พอดีได้รู้จักกับ KM ของที่ทำงาน เลยเข้าไปศึกษาข้อมูล เลยทราบถึงขึ้นตอนการทำ Innovation ซึ่งได้บันทึกเป็น Program Aculearn ซึ่งเป็น E-Learning จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เอง ทำให้ผมได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในระดับที่ 1 ถึงแม้จะไม่ผ่านในระดับขั้นที่ 2  แต่ผมก็ภูมิใจครับ ......

...ขอบคุณครับ KM และผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลาย.......