ความภูมิใจในตัวเอง

ความภูมิใจในตัวเอง ความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี และตัวเองเป็น เป็นส่วนหนึ่ง ที่มาประกอบเป็นความความสุขของตัวเอง เพราะคนเราต้องมีความภูมิใจในตัวเอง และพอใจในความเป็นตัวเองก่อน แล้วเราจะพบความสุข ..และสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจโลก และต้องยอมรับความเป็นจริง และความเป็นไปของโลก เราอาจเรียกว่าต้องฝึกปล่อยวาง หรืออิสลามเรียกว่า ตะวักกัล หรือเราวางใจ และฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับอัลเลาะห์ (ซบ) แล้วเมื่อนั้นเราจะพบความสุขที่แท้จริง