เรียนรู้การใช้โปรแกรม GotoKnow  การสร้าง บลอค การรีไซค์รูป เป็นเด็กหัดใหม่ขอเชิญสมาชิกรุ่นพี่ๆให้คำแนะนำด้วย