ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการKM (26-27 กพ. 50)  กับคณะวิทยาศาสตร์ทำให้ได้ความรู้ และความสนุกสนานมากมาย และเกิดความสนิทสนมกับบุคลากรในคณะมากยิ่งขึ้น
และสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณที่ทางคณะฯและหน่วยการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ