ความสุข คืออะไร หรือคะ ความสุขจริงๆ แล้ว เป็นคำนิยามที่ง่ายมาก แต่ทำยากที่สุด สำหรับดิฉันแล้ว ความสุขก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ อย่าให้เราเป็นทุกข์ ไม่สบายใจ ซึ่งมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดในการใช้ชีวิตของเรา เราต้องคิดบวกไว้ก่อนเสมอ เพราะในทุกๆ เหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้น มันจะมีผลดีซ่อนอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าต้องสอนเรา ให้ข้อคิดกับเรา ด้วยเหตุการณ์ที่เราคิดว่า เลวร้ายในชีวิตที่ท่านส่งมาทดสอบ เราต้องมองผ่านและค้นหาความเป็นประโยชน์จากเหตุการณ์เลวร้ายนั้นออกมาให้ได้ แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิต ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะพบความสุข ....