ฐานข้อมูล NEXIS

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Nexis

ปี 2550 นี้วิทยากรแจ้งว่าฐานข้อมูลนี้ปรับปรุงใหม่ มีฐานข้อมูลย่อยประมาณ 10000 ฐาน ซึ่งการปรับปรุงทำให้การสืบค้นง่ายขึ้น Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางะรกิจที่สำคัญ มีการปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง เพื่อความทันสมัยของข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ โทรทัศน์ เช่น bangkok post, BBC, CNN เป็นต้น รวบรวมข้อมูลจากเอกสารากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน เป็นข้อมูล Fulltextประมาณ 97%

ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980  ถึงปัจจุบัน ให้เอกสารฉบับเต็มจากปี 1990-ปัจจุบัน

วิธีการสืบค้น มี 2 วิธี

1. easy search ซึ่งเป็นการค้นแบบง่าย เช่นเดียวกันกับ general search ในฐานข้อมุลอื่น

        2. power search เป็นการค้นขั้นสูง คือ advance search  โดยแยกออกเป็น (เมื่อเปรียบได้กับ การสืบค้นของ lexis) ได้ดังนี้

        * ถ้าเชื่อมคำค้นด้วย and, or, not เปรียบได้กับการค้นแบบ term&connectors

         *ถ้าค้นแบบอิสระ เป้นคำถาม หรือประโยค เปรียบได้เหมือนกับการค้นแบบ natural Language

3. กำหนดขอบเขตการค้นจาก Search Within ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 
Select All | Clear All
  Information News  (ข่าว)   Information People (ประชากร/ประชาชน)
  Information Company (บริษัท)    Information Countries (ประเทศ/ภูมิภาค)
  Information Industry (อุตสาหกรรม)   Information Legal (กฏหมาย)

สำหรับ Legal ข้อมูลจากเชื่อมกับฐาน Lexis วิทยากรแนะนำให้ไปค้นจากฐาน Lexis จะดีกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#การสืบค้นข้อมูล#ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์#nexis

หมายเลขบันทึก: 80886, เขียน: 27 Feb 2007 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)