การค้นหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายจาก Area of Law

  ติดต่อ

  การค้นหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายจาก Area of Law ในฐาน Lexis  

Area of Law เป็นหัวข้อในการค้นคว้าข้อมูลในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งข้อมุลตัวบทกฏหมายที่เป็นปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยได้แก่ การเงินการธนาคาร แรงงาน  การล้มละลาย (Bankruptcy) สิ่งแวดล้อม การลงทุน กฏหมายสิทธิบัตร การประกัน ความปลอดภัย กฏหมายระหว่างประเทศ การค้า ภาษี

สำหรับการค้นหาสิทธิบัตร ฐานข้อมูลนี้ก็สามารถสืบค้นได้

โดยจากหน้า Home ของ Lexis

1. เลือก Task Researh (ส่วนบท)
2. เลือก Patent จากส่วนของ Select a Research Task Page

3. ระบุหมายเลขสิทธิบัตรในส่วน Find a Patent ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆ ในการสืบค้นสิทธบัตรได้อีก เช่น ชื่อสิทธิบัตร ชื่อผู้ขอ ประเภทขอสิ่งที่นำมาจดสิทธิบัตร  คำสำคัญ เป็นต้น

ท้ายสุดต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรที่ให้ความรุ้ในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

หมายเลขบันทึก: 80880, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:34:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การสืบค้นข้อมูล#สิทธิบัตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)