นวัตกรรมที่รองขา – ขาผู้ป่วย

ประพิศ ศรีฟ้า และคณะ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย

- การทำแผลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกับอวัยวะส่วนแขน- ขา ที่มีบาดแผลและไม่มีบาดแผลร่วมด้วย ได้รับการรักษาโดยใส่เฝือก หรือแพทย์อาจรักษาโดยผ่าตัดใส่ External Fixation และใส่ Slab ที่ต้องพันด้วย Elastic bandage มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลมากกว่า 1 คนต่อราย ทำให้ภาระงานอื่นต้องหยุดชะงัก เสียบุคลากรในการปฏิบัติการพยาบาลหรือหัตถการอื่นๆ

ดังนั้น จึงได้ค้นหาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ โดยคิดประดิษฐ์ “นวัตกรรมที่รองแขน – ขาผู้ป่วย” เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้การพัน Elastic bandage ง่ายขึ้น โดยนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ สามารรถปรับระดับความสูง –ต่ำ สั้น-ยาว ได้ตามขนาดแขนขาของผู้ป่วย

วิธีการศึกษา
1. ระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นความสำคัญของการบริหารการพยาบาลในหน่วยงาน
2. เลือดประเด็นสำคัญของการบริหารการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการบริการ
3. คิดค้นนวัตกรรม
4. ทดลองใช้นวัตกรรม
5. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล

ผลการศึกษา
ผู้ ป่วย 1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ “นวัตกรรมที่รองแขน –ขาผู้ป่วย” มากกว่าร้อยละ 90 จากแบบประเมินความพึงพอใจ และ Pain Scale บุคลากร 1. ลดบุคลากรในการปฏิบัติการพยาบาล องค์กร 1. ลดต้นทุน (Unit cost) ต่อกิจกรรมการพยาบาล 1 กิจกรรม 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นและ PCU


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 80873, เขียน: 27 Feb 2007 @ 11:02 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)