สิ่งที่โครงการวิจัยอยากจะเห็นเมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมไปได้ครบวงจรแล้ว คือการสร้างบล็อก  ที่เราฝันไว้คือ อย่างน้อยบล็อกหนึ่งก็โรงเรียนหนึ่ง  ถ้าโชคดี เราก็ได้หลายบล็อก หรือมีแพลนเน็ตองค์กรการศึกษา

     แต่สิ่งที่เกินความคาดหวังอย่างมหาศาลหรือมีสมาชิกนอกวงกรการศึกษาเข้ามาจับมือกับ เรา

      แล้วเราก็พบว่า ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. หลายโรงเรียนที่อยู่ในโครงการวิจัยของเรา ทำได้เกินความคาดหมายอย่างมาก มีผู้ต้องการเรียนรู้ว่าครูประถมมัธยม ทำอะไรกัน

      เราชื่นใจเพราะเราอยากจะบอกว่า

                ครูดีๆ โรงเรียนดีๆ  ยังมีอยู่มากมาย

    ถือได้ว่า โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครบถ้วนแล้วมีบล็อก แพลนเน็ต และมีสมาชิกนอกวงการเข้ามาร่วม