ครั้งแรกสำหรับการเป็นสมาชิกของ  gotoknow สำหรับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม