การอบรมวันนี้รู้สึกได้ประโยชน์ดี ทำให้รู้จักว่า KM คืออะไร ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักและไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ว่ามันคืออะไร แต่สำหรับการอบรม 2 วันนี้ ทำให้รู้จักมากขึ้น ทำให้เรามีกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มที่เหมือน ๆ กัน แต่สำหรับการเข้าไปคลิก ๆ เลือก ๆ ดูส่วนใหญ่เป็นเรื่องวิชาการทั้งนั้น ซึ่งไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะคุยเล่น ๆ ไม่ค่อยมีสาระสำคัญ แต่สำหรับการอบรมก็สามารถทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณทีมจัดงานและวิทยากร ขอบคุณค่ะ ศศิธร