ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอเรียนเชิญ ทุกท่าน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2549  ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2550 ณ ตึก NML ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม  2550  ณ วัดโคกนาว  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา