วันนี้เป็นวันที่สองที่ถูกจับมาอบรมKM โดยมี อ.อโณทัย น้องแป้น น้องแป๊ด มาบรรยายเรื่องการสร้างข้อมูลต่าง ๆเพื่อนำเข้าโปรแกรม GOTOKnow ทำให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆในการใช้งานและทำให้ทราบว่าโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยคนและมีการใช้งานทั่วโลก ไชโยคนไทยเก่งจัง