หลังจากที่ผมเรียนจบก็เข้ามาทำงานที่ศูนย์ฯเกือบจะ 5 ปี แล้วก็มีอะไรหลายอย่างในระบบราชการให้เรียนรู้ไว้จดจำ ผมมาอยู่ที่นี้ได้เจออธิการบดี 2 ท่าน และได้เรียนรู้ถึงการได้มาตำแหน่งของอธิการบดี ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง

ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสมัยแรก ( 4 ปี) กำลังจะครบวาระประมาณเดือน มิ.ย. 50 ซึ่งต้องมีการดำเนินการสรรหาฯ โดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย   โดยมีขั้นตอน คือ

  1.   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติ เสนอชื่อพร้อมแนบประวัติผู้ที่หน่วยงานชอบ ได้ไม่เกิน 5 ชื่อ
  2.   คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกจากทั้งหมดให้เหลือ 5 คน  และเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์
  3.   คณะกรรมการฟังวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ คัดเหลือ 2 คน และเสนอสภา

ซึ่งในขั้นตอนการเสนอชื่อนั้น หน่วยงานของผมก็เป็น 1 ในหลายหน่วยงานที่มีสิทธิ์

และสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวในขั้นตอนนี้  สำคัญมากพอสมควรในการ กล้าที่ตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะเลือกผู้ที่ตนชอบ/หน่วยงานเข้ารับคัดเลือก(ในขณะที่ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันก็สามารถเป็นได้อีกวาระ) นี้ถือเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานว่ามีจุดยืนในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสถาบันหรือไม่ เป็นสิ่งที่ถูกแล้วเหรอว่าต้องดูทิศทางลมก่อน

ผมก็ไม่ได้เชื่อผู้ใหญ่เสมอไปหรอกครับ ก็รับฟังไว้ คงดูทิศทางลม เป็นกรณีๆ ไปแล้วกันครับ

KPN