ถ้าต้องการให้ข้าวที่หุงด้วยไฟฟ้าสุกเร็ว ให้เทน้ำในกระติกน้ำร้อนลงในหม้อแทนน้ำเย็น จะช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้าได้ด้วย