มีพี่ๆบอกนุชว่า  ไม่สมควรเขียนเรืองราวแบบนี้ของตนเอง  แล้วอีกอย่างนุชมีการเขียนอ้างชื่อบุคคลอ้างอิงลงในบันทึก  และไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนได้อ่าน อาจจะเป็นผลเสียได้

นุชจึงขอปิดบล็อกชั่วคราวก่อนคะ  หลังจากที่ได้ไปอ่าน

ข้อ 8  ผู้เป็นสมาชิก GotoKnow ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ GotoKnow นั้นๆ เอง สคส. ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ GotoKnow

ทำให้รู้สึกสับสนพอสมควร  ว่าตนเองกระทำไม่ถูกต้องอย่างไรบ้าง  ขออภัยด้วยคะ 

นุชต้องขอกลับไปดูว่า แท้จริง โกทูโน คืออะไร 

ความรู้สึกของตัวเอง

อยาฝึกใช้การสื่อสารผ่านเน็ท แบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วย  ขอคำแนะนำด้วนะคะ