สวัสดีค่ะวันนี้ได้ออกมาดูแลความเรียบร้อย ในฐานนะประธานประสานงานสอบ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ค่ะ

 

ช่วงเช้าเมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดข้อสอบ ได้จัดซองข้อสอบ ซองกระดาษคำตอบ ใบเซ็นชื่อเข้า เตรียมให้ อาจารย์คุมสอบมาเซ็นรับไปสอบค่ะ

 

8.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินการ ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

 

8.10 น. อาจารย์ขึ้นประจำห้องสอบ เพื่อเตรียมการให้นักเรียนเข้าสอบ

 

คาบที่ 1 สอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

8.15 น. กรรมการคุมสอบอนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบได้

 

แต่ปัญหาเกิดเพราะนักเรียนจะเข้าสอบได้ต้องมีบัตรแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน และบัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งนักเรียนจะต้องพิมพ์ออกมาหลังจากสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 

นักเรียนไม่ต่ำกว่า 20 คน วิ่งมาที่ห้องอำนวยการบอก ลืมบัตรเข้าสอบ ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมา บัตรนักเรียนก็ไม่มี บัตรเข้าสอบก็ไม่ได้พิมพ์มา บัตรอะไรก็ไม่มี.....(อาจารย์ที่โรงเรียนนี้บ่นว่า บอกหน้าเสาธงทุกวัน ทำไมไม่ทำ ไม่ทราบ)....

 ทางกองอำนวยการแก้ไขโดยถ่ายภาพนักเรียนที่ไม่มีบัตรใดๆมา เก็บเป็นหลักฐานประกอบแทน 

 

ในส่วนของการสอบ ก็มีปัญหาอีก

 

นักเรียนเข้าสอบผิดห้อง ตามประกาศบอกว่าสอบที่อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 แต่ นร วิ่งไปเข้าสอบห้อง 5 ส่วนในกระดาษคำตอบ บอกว่าตัวเองสอบห้อง 123.....งง กับนักเรียนสมัยนี้มั้ยค่ะ.....แล้วก็เช็นชื่อในช่องที่ไม่ใช่ชื่อตัวเอง

 

นร เรียนบางคนไม่เช็นชื่อในช่องที่ระบุให้เซ็นในกระดาษคำตอบ

 

นร บางคนนั่งและเซ็นชื่อในที่มีชื่อเหมือนตัวเอง แต่นามสกุลไม่ใช่

 อาจารย์คุมสอบก็เขียนคำว่า ขาดสอบ- ตัวตัวสีดำ ทั้งๆที่ขอให้เขียนสีแดง 

คาบที่ 2 สอบวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้เชิญ กรรมการคุมสอบ ประชุมชี้แจงความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไข และระมัดระวัง อีกครั้ง เพื่อให้การสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องที่สุด....... 

ต่อไปจะเป็นการสอบคาบที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์...... 

อาจารย์ บางท่านบอกว่าเด็กสมัยนี้มีความรับผิดชอบน้อย......

จึงอยากจะถามว่า......ใครจะรับผิดชอบค่ะ?