ความเห็น 175050

ประกาศปิดบล็อก

เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลย เราไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย ถ้าจะเขียนสิ่งที่คนอื่นเสียหาย ก็ไม่ควรเขียน

ถ้าจะทำงานใหญ่ แล้วเชื่อคนอย่างไม่มีเหตุผลนะ เลิกทำงานที่คิดจะทำเถอะ ทำไม่สำเร็จหรอกนะ

ไม่เป็นตัวของตัวเอง ผลักก็ล้มแล้ว