ความเห็น 175348

ประกาศปิดบล็อก

เขียนเมื่อ 
  • ผู้ใหญ่ใจ (เกือบ) ดี  ตามมาอีกคนค่ะ
  • ในการเขียนอ้างอิงชื่อของบุคคล   แม้ว่าจะเป็นเรื่องดี   แต่บางคนอาจจะไม่ชอบค่ะ (เป็นนิสัยส่วนตัวที่ไม่ชอบมีชื่อออกอากาศ)   แต่บางคนก็ชอบ    ถ้าเขียนถึงเรื่องที่เค้าทำ   แล้วเราไม่อ้างอิง   อาจไม่พอใจได้
  •  เสนอว่า   ในครั้งแรกๆ  ที่เขียนถึง   ลองขออนุญาตก่อน  น่าจะดีนะคะ  บอกเจ้าตัวเค้าว่า  ขอเขียนถึงนะ   ถ้าเค้า OK  ก็แปลว่าทางสะดวก   ต่อไปถ้าเป็นเรื่องทั่วไป    เราก็สามารถเขียนถึงได้เลย   แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง   ยังไงการขออนุญาตก่อน   เป็นเรื่องดีที่สุดค่ะ
  • สู้..สู้